Vacature secretaris-directeur NLsportraad (GESLOTEN)

DEZE VACATURE IS GESLOTEN.

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is op zoek naar een nieuwe secretaris-directeur. Als secretaris-directeur ben je de belangrijkste adviseur van de NLsportraad. Hiernaast geef je leiding aan het secretariaat en ben je verantwoordelijk voor de planning- en controlecyclus (zoals de begroting, personeelszaken, bedrijfsvoering en communicatie) van de NLsportraad. 

Logo Nederlandse Sportraad

De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege en heeft als taak om de minister voor Langdurige Zorg en Sport, overige leden van het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport en bewegen. Adviezen van de raad zijn wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht, en komen tot stand in interactie met experts, stakeholders en doelgroepen. De NLsportraad richt voor totstandkoming van adviezen ad hoc commissies in bestaande uit raadsleden en onafhankelijke externe deskundigen. De raad bestaat uit een voorzitter (Michael van Praag) en negen leden. 

De NLsportraad is in 2016 opgericht als een tijdelijke adviescollege. Uit de externe evaluatie eind 2019 is gebleken dat de raad een toegevoegde waarde heeft voor het sportstelsel. Per 1 april 2020 is de instelling van de NLsportraad verlengd en in 2022 wordt de raad wettelijk verankerd. Daarmee krijgt de raad een permanente status.

De NLsportraad werkt in de periode 2021-2024 volgens het meerjarige werkprogramma ‘Sport in het systeem’. Sport betreft zowel topsport, breedtesport als bewegen en staat in relatie tot tal van andere beleidsterreinen waaronder welzijn, gezondheid, onderwijs, ruimte en economie.

Wat ga je doen?

Als secretaris-directeur vervul je een spilfunctie. Je bent adviseur van de NLsportraad en leidinggevende van het secretariaat. Je team bestaat uit zeven collega’s. Je creëert een omgeving waarin medewerkers goede adviezen kunnen maken en je zorgt voor coaching aan en ontwikkeling van de medewerkers. Je neemt het team mee in lopende en komende zaken en pakt samen uitvoerende taken op. Ook ben je zelf direct betrokken bij een of meerdere adviezen. Daarnaast onderhoud je het netwerk van ongeveer 50 experts die verbonden zijn aan de NLsportraad en een groot relatienetwerk buiten de deur. Van de Tweede Kamer tot aan NOC*NSF en sportorganisaties: je optreden is belangrijk voor het draagvlak en de autoriteit van de relatief jonge raad bij beleid, politiek en praktijk. Je bewaakt daarbij de onafhankelijke positie van de raad.

Je treedt op als secretaris van de raadsvergaderingen en adviseert de voorzitter en andere leden over de producten en processen van de raad. Denk daarbij aan columns of adviezen aan de minister over bijvoorbeeld de ontwikkeling van paralympische (top)sport. Je bewaakt de kwaliteit van deze adviezen en de uitgaande communicatie hierover. Je bent ook eindverantwoordelijk voor de planning- en controlecyclus in afstemming met het ministerie van VWS. Daaronder valt de jaarlijkse begroting van de NLsportraad, het werkprogramma, het jaarverslag, het jaarplan bedrijfsvoering en de halfjaarrapportage. Elk half jaar geef je een update over hoe we ervoor staan op het gebied van bedrijfsvoering (budget, personeel, bezetting van de raad). Hierin is de adviseur bedrijfsvoering jouw rechterhand.

Jaarlijks publiceert de raad het werkprogramma. Dit beschrijft wat de plannen zijn voor het komende jaar. Dit plan wordt door de minister bekrachtigd op Prinsjesdag. Jij ziet erop toe dat de plannen worden gerealiseerd en communiceert dit met alle betrokken partijen. Er kunnen ook vragen uit de Kamer of van de minister komen. Deze gevraagde adviezen staan niet altijd vooraf in het werkprogramma opgenomen. Dit vraagt van jou en het team flexibiliteit, maar ook het vermogen om de juiste belangen af te wegen over wat wel of niet gedaan wordt. Hierover adviseer je aan de raad die uiteindelijk beslist over de prioriteitstelling.

Je werkt samen met (de secretarissen van) andere adviesraden, in het bijzonder de RVS (Raad voor Volksgezondheid) en de Gezondheidsraad. De drie raden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verhuizen eind 2022 samen naar de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag en dat biedt mogelijkheden voor een nadere samenwerking. Het secretariaat wordt inhoudelijk aangestuurd door de raad en functioneel door het ministerie van VWS. Directeur-generaal Volksgezondheid Marjolijn Sonnema bij VWS is opdrachtgever (ondersteund door directie Sport) van de NLsportraad. Plaatsvervangend secretaris-generaal Abigail Norville bij VWS is eigenaar (ondersteund door afdeling Concernsturing van directie Bestuurlijke en Politieke Zaken) en is tevens leidinggevende van de secretaris-directeur.

Functie-eisen

  • Je hebt een wo werk- en denkniveau;
  • Je bent analytisch sterk;
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie (pre).

Herken jij jezelf hierin?
Je bent denker én doener die het leuk vindt om in een hecht team te werken en samen mooie resultaten te bereiken. Je staat stevig in je schoenen en daarbij kun je voet bij stuk houden als dat nodig is. Een stukje lef en advies durven geven is belangrijk. De uitvoering van het werk staat centraal. Je draagt bij aan een constructieve (bestuurlijke) samenwerking binnen de driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarbij heb je oog voor de verschillende posities en belangen binnen de driehoek en probeert deze waar mogelijk te verbinden.

Over de NLsportraad

De NLsportraad is een onafhankelijk adviescollege en heeft als taak om de minister voor Langdurige Zorg en Sport, overige leden van het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport en maatschappelijke vraagstukken in relatie tot sport en bewegen. Adviezen van de raad zijn wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht, en komen tot stand in interactie met experts, stakeholders en doelgroepen. De NLsportraad richt voor totstandkoming van adviezen ad hoc commissies in bestaande uit raadsleden en onafhankelijke externe deskundigen. De raad bestaat uit een voorzitter (Michael van Praag) en negen leden.

De NLsportraad is ingesteld op basis van de Kaderwet adviescolleges. Dit vormt het wettelijk kader voor het functioneren van de raad. De wet borgt de onafhankelijkheid van de advisering en geeft adviescolleges een aantal voorschriften mee. In het reglement van orde heeft de NLsportraad de voorschriften uit de Kaderwet adviescolleges overgenomen en een aantal nadere spelregels gesteld. De NLsportraad staat een transparante en integere werkwijze voor. Om de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de NLsportraad te bewaken, hebben de leden daarnaast een gedragscode aangenomen.

Secretariaat

De NLsportraad is een buitendienst van het ministerie van VWS en wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat bestaat op dit moment uit een secretaris-directeur (vacature), drie adviseurs, een communicatieadviseur, een adviseur bedrijfsvoering en twee ondersteunende medewerkers. Een woordvoerder en een redacteur zijn op inhuurbasis aan het secretariaat verbonden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via het ministerie van VWS flexmedewerkers, trainees of stagiaires in te schakelen.

Het secretariaat is het knooppunt van producten, processen en communicatie van de raad. Het team dat het secretariaat bemenst, opereert in hecht teamverband en ondersteunt de raad flexibel, dienstverlenend en adviserend. Het secretariaat is in een continu proces verwikkeld van verdergaande professionalisering.

Meer informatie over de functie & solliciteren

Kijk hier voor meer informatie over de functie (arbeidsvooraarden, bijzonderheden en contactinformatie). Solliciteren kan tot 19 oktober 2022.