Implementatie beweegrichtlijnen (werktitel)

Aanleiding

In augustus 2017 heeft de Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport advies gegeven over nieuwe beweegrichtlijnen. De Gezondheidsraad adviseert iedere dag een half uur matig intensief te bewegen, tweemaal per week spier- en botversterkende oefeningen te doen en het zitten frequent te onderbreken (voor kinderen een uur matig intensief te bewegen respectievelijk driemaal per week oefeningen). Aan ouderen adviseert de Gezondheidsraad tevens balansoefeningen te doen.

Advies (in ontwikkeling)

De NLsportraad onderschrijft het belang van voldoende beweging met oog op de gezondheid en vitaliteit van de bevolking, de arbeidsproductiviteit, zelfredzaamheid en participatie, en het terugdringen van de zorgkosten. De beweegrichtlijnen die onder supervisie van de Gezondheidsraad zijn vastgesteld, bieden hiervoor concrete handvatten. Echter, de NLsportraad stelt daarbij de vraag in hoeverre deze beweegrichtlijnen ‘vanzelf’ bekend raken en worden opgevolgd. Op dit moment voldoet minder dan de helft van de bevolking aan de beweegrichtlijnen (47%). Dit cijfer is al jaren gelijk en op basis van de Sport Toekomstverkenning verwachten RIVM en SCP hierin ook geen verandering.

Vervolg

De NLsportraad heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een advies dat gaat over de implementatie van de beweegrichtlijnen. Op basis van deze verkenning heeft de NLsportraad besloten dat het zinvol is om een advies uit te brengen. De NLsportraad heeft een voorschot genomen door de beweegrichtlijnen als basis te nemen voor het advies Plezier in bewegen.

Het huidige kabinet heeft de implementatie van de beweegrichtlijnen deels opgepakt. Op 12 november 2018 heeft minister Bruins van Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer laten weten dat hij het belang van de beweegrichtlijnen onderschrijft. Op zijn verzoek heeft Kenniscentrum Sport de beweegrichtlijnen vertaald in de ‘Beweegcirkel’ met het motto ‘Breng beweging in je dag’. Het is de bedoeling dat de beweegrichtlijnen met de beweegcirkel - net zoals de voedingsrichtlijnen met de ‘Schijf van vijf’ – verder raken ingeburgerd. De beweegcirkel wordt actief onder de aandacht gebracht van intermediairs: huisartsen, GGD’en, fysiotherapeuten en diëtisten. Er volgt (vooralsnog) geen publiekscampagne.