Kennis van sportevenementen (werktitel)

De Nederlandse Sportraad is voornemens te adviseren over kennis bij sportevenementen, als onderdeel van de totale advisering over sportevenementen.

In het rapport ‘Nederland op de kaart’ concludeert de NLsportraad dat de randvoorwaarden voor het organiseren van sportevenementen niet optimaal zijn. Dat geldt ook voor de kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking rond sportevenementen. Evenementenorganisatoren en hun partners hebben diverse knelpunten bij de NLsportraad aangekaart. De NLsportraad heeft zich in de kennis en samenwerking bij sportevenementen verdiept en besloten hierover advies te geven.

Advies (in ontwikkeling)

De NLsportraad adviseert hoe kennisontwikkeling, -overdracht, -uitwisseling en samenwerking bij grote sportevenementen stelselmatig en duurzaam kan worden verbeterd. Daarin speelt de NLsportraad zelf ook een bescheiden rol door partijen te verbinden, sessies te organiseren en platforms te creëren. Oogmerk van het advies is de evidence én de practice bij sportevenementen te verbeteren. Het advies richt zich zowel op kennisontwikkeling door de wetenschap als op verbetering van de praktijk van de sportevenementenbranche.

Vervolg

Het advies wordt begin 2019 verwacht.