Modelvergunning sportevenementen (werktitel)

Aanleiding

De NLsportraad is voornemens te adviseren over de modelverordening bij sportevenementen als onderdeel van de totale advisering over sportevenementen.

In het rapport 'Nederland op de kaart' concludeert de Nederlandse Sportraad dat de randvoorwaarden voor het organiseren van sportevenementen niet optimaal zijn. Dat geldt ook voor de vergunningverlening. Evenementenorganisatoren hebben diverse knelpunten bij de NLsportraad aangekaart. De NLsportraad heeft zich in de regelgeving bij sportevenementen verdiept en besloten hierover advies te geven.

Advies (in ontwikkeling)

De NLsportraad wil met het advies een bijdrage leveren aan de vermindering van de regeldruk rond sportevenementen, zowel voor de vergunningverlener als de vergunninghouder. Een modelverordening geeft houvast aan evenementenorganisatoren en overheden, zorgt voor een gelijk speelveld in het land en vergemakkelijkt de samenwerking tussen overheden. In het advies betrekt de NLsportraad het rapport van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over de regeldruk bij evenementen.

Vervolg

De NLsportraad is in gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) om te bezien op welke wijze het advies kan worden vormgegeven.