Seksuele intimidatie in de sport (werktitel)

Aanleiding

In december 2017 heeft de Commissie De Vries een onderzoeksrapport gepubliceerd in opdracht van NOC*NSF. Dit onderzoek vond plaats naar aanleiding van een toenemend aantal meldingen van seksueel misbruik in de sport. In het afgelopen jaar is de NLsportraad door diverse partijen geattendeerd op de problematiek maar ook op de manier waarop de problematiek nu aangepakt wordt. Daarom heeft de NLsportraad besloten om een advies te wijden aan dit onderwerp.

Advies (nog te starten)

Medio 2019 wil de NLsportraad een advies starten waarin de raad reflecteert op de aanpak van seksuele intimidatie in de Nederlandse sport, mede in vergelijking met de aanpak die is gekozen in andere sectoren. Op basis van deze reflectie beoordeelt de NLsportraad de huidige stand van zaken geeft de NLsportraad advies over het vervolg.

Vervolg

Dit advies start in 2019.