Sport en bewegen voor ouderen (werktitel)

Aanleiding

In het sportakkoord is aandacht voor inclusief sporten. Een van de doelgroepen waar de Nederlandse Sportraad dan aan denkt zijn de ouderen. Nederland vergrijst in snel tempo en de levensverwachting van de bevolking neemt toe. Tegelijkertijd neemt ook het aantal mensen toe met een chronische ziekte of een beperking - dikwijls gaat het om ouderen. Sport en bewegen kunnen voor ouderen een rol spelen bij de bestrijding van inactiviteit en in de preventie en het herstel van ziektes; maar ook in de bestrijding van eenzaamheid en depressie.

Advies (nog te starten)

De NLsportraad wil verkennen hoe ouderen sporten en bewegen, hoe zij in aanraking komen met sport- en beweegaanbod en of het aanbod voldoende is afgestemd op hun wensen en mogelijkheden. De NLsportraad wil hierover advies uitbrengen zodat toekomstige generaties ouderen lang fit, gezond en gelukkig blijven.

Vervolg

Dit adviestraject start in 2019.