Verkenning mega- en multisportevenementen (werktitel)

Aanleiding

Als het organiserend vermogen van Nederland groot is, de ambities ver reiken en de internationale context gunstig is, dan speelt de vraag of Nederland niet ook in staat is om mega- en multisportevenementen binnen te halen en te organiseren. De Nederlandse Sportraad onderzoekt of en hoe dergelijke evenementen in Nederland kunnen worden gehouden. Het gaat om mega- en multisportevenementen die op basis van deelnemers, bezoekers, budget en/of mediawaarde vallen in een buitencategorie.

Advies (nog te starten)

In het kader van de verkenning van mega- en multisportevenementen denkt de NLsportraad aan twee deelonderzoeken. Het eerste onderzoek betreft de internationale context. De eisen van internationale sportfederaties en –organisaties bepalen grotendeels of er een voor Nederland haalbare businesscase kan worden gedraaid. Sommige evenementen lijken daardoor bij voorbaat buiten bereik te liggen. Toch zijn er ook discussies gaande, waaronder bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC), om de eisen zodanig te flexibiliseren dat evenementen ook in ‘kleine’ landen kunnen worden georganiseerd. De schaalgrootte van het organiserende land en de regionale ontwikkeling staan voor het IOC in de ‘Agenda 2020’ centraal. De NLsportraad laat onderzoek doen naar de eisen van internationale sportfederaties die mega- en mulitsportevenementen laten organiseren en de mate waarin flexibilisering mogelijk is.

Een tweede deelonderzoek betreft een internationale benchmark. Daarbij wordt een vergelijking getrokken tussen Nederland en andere ‘kleine’ Westerse landen. Een manier om de benchmark uit te voeren is een aantal in Nederland georganiseerde evenementen te vergelijken met de organisatie van dezelfde evenementen in het buitenland.

Vervolg

De verkenning start in 2019.