Organisatie en financiering van de sport (werktitel)

Aanleiding

Is de sportsector toekomstbestendig? Blijft sport in de nabije toekomst voor net zoveel mensen toegankelijk als nu? Blijft het mogelijk voor topsporters om mooie prestaties te leveren met de huidige voorzieningen? Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen voorspellen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de ‘Sport Toekomstverkenning’ dat er tal van uitdagingen afkomen op de sportsector. Zo komt het model van de klassieke sportvereniging verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Ook voorspellen RIVM en SCP dat mensen niet vanzelf massaal in beweging komen, de gezondheidscultus ten spijt.

De Nederlandse Sportraad heeft het voornemen om een advies uit te brengen over de organisatie en financiering van de sport. Dit voornemen is opgenomen in het meerjarig werkprogramma Stip op de horizon.

Advies (in ontwikkeling)

De NLsportraad wil bezien of de sportinfrastructuur in Nederland toekomstbestendig is. Deze analyse wil de NLsportraad doen voor zowel breedtesport, topsport als sportevenementen. Om te beginnen wil de NLsportraad onderzoeken hoe de sport op dit moment wordt georganiseerd en gefinancierd. Het resultaat van dit onderzoek zal een ‘brancherapport’ opleveren waarin de sportbranche en relevante ontwikkelingen voor de branche worden beschreven. Een van de vragen is hoe de financiering van rijksoverheid, provincies en gemeenten zich verhoudt tot andere financieringsstromen in de sport, zoals de financiering van bedrijven, banken, verzekeraars, kansspelen en de sporters zelf. Een internationale stelselvergelijking is hierbij een optie.

Op basis van het brancherapport zal de NLsportraad adviezen geven over de organisatie en financiering van de Nederlandse sport in de toekomst.

Commissie (in oprichting)

Op dit moment wordt een commissie samengesteld die de totstandkoming van het brancherapport zal begeleiden en het advies zal voorbereiden.

Vervolg

De NLsportraad verwacht begin 2019 een uitgewerkte adviesaanvraag te ontvangen van de minister van Medische Zorg en Sport mede namens NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Deze partijen hebben in het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ een onderzoek aangekondigd naar de organisatie en financiering van de sport en hebben besloten dit onafhankelijk te laten uitvoeren door de NLsportraad.

De NLsportraad verwacht het brancherapport medio 2019 te kunnen opleveren. Het advies volgt eind 2019.