Nicolette Schipper-van Veldhoven

Nicolette Schipper van Veldhoven profielfoto

Nicolette Schipper – van Veldhoven is als lector verbonden aan het lectoraat Sportpedagogiek, in het bijzonder naar een veilig sportklimaat bij hogeschool Windesheim, domein Bewegen en Educatie/ Calo. Doel van het lectoraat is bij te dragen aan de onderbouwing van condities waaronder sport en bewegen van betekenis kan zijn voor sociale en persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen.

Sinds 2002 is Nicolette in verschillende functies actief voor NOC*NSF. Momenteel is zij strategisch adviseur Jeugdsport, gericht op het brede terrein van (pedagogische) jeugdsport.

Nicolette heeft de Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding afgerond en haar doctoraal in pedagogische wetenschappen behaald met de keuzevakken gymnologie en kindergeneeskunde. Tot 2000 is zij als onderzoeker en docent verbonden geweest aan de faculteit sociale wetenschappen van de universiteit Utrecht. Hier is zij in 1998 gepromoveerd, de titel van haar proefschrift luidt “Children with asthma an pshysical exercise. The effects of a physical exercise programme for childeren with ashtma.”

Naast haar functie als lector en strategisch adviseur is Nicolette lid van de beoordelingscommissie van de Boymans prijs. Dit is een jaarlijkse prijs voor het beste proefschrift om wetenschappers van universiteiten en hogescholen te stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie.