Ronald Klomp

Ronald Klomp profielfoto

Ronald Klomp is actief in diverse sport gerelateerde onderwijsfuncties.

Sinds 2015 is Ronald Klomp directeur bij CIOS Zuidwest-Nederland aan het Scalda/Da Vinci college. CIOS Zuidwest-Nederland is voor de sportopleidingen een samenwerkingscollege van Scalda en Da Vinci College. Daarnaast is Ronald voorzitter van CIOS Nederland.

Bij NOC*NSF is Ronald actief als projectleider Doorlopende leerlijn voor trainer-coaches.

Internationaal vervult Ronald de rol van voorzitter van het netwerk MOVES. Dit is een Europese organisatie voor scholen in sport en bewegen, voornamelijk op het niveau van de beroepsopleiding.

Als voorzitter van het onderwijscluster Sport en Bewegen en het marktsegment Sport en Bewegen bij de MBO RAAD zet Ronald zich in voor het bundelen van de krachten in het werkveld en beroepsonderwijs om voldoende vakbekwame sport- en beweegprofessionals op te leiden.