Plaatsvervangende leden

De wetenschapscommissie heeft enkele plaatsvervangende leden.