Ahmed Aboutaleb

Ahmed Aboutaleb (1961) werd op 5 januari 2009 geïnstalleerd als burgemeester van Rotterdam en is in september 2014 herbenoemd voor een periode van zes jaar. Voordat hij burgemeester was, was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV.

Daarvoor was hij o.a. wethouder bij de gemeente Amsterdam met de portefeuille Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd, Diversiteit en Grotestedenbeleid (GSB), voorlichter bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en discussieleider,  programmamaker en verslaggever op televisie en radio.

Voormalige nevenfuncties van Ahmed Aboutaleb zijn onder andere: lid van de Raad van Toezicht van de Mondriaan Onderwijsgroep te Den Haag, lid van de Onderwijsraad, mede-initiatiefnemer van de Nederlandse Coalitie voor Vrede in het Midden Oosten en lid van de visitatiecommissie Grotestedenbeleid (GSB). Als burgemeester heeft hij talloze (onbezoldigde) nevenfuncties.