Bijeenkomst werkprogramma 2018-2020

De NLsportraad raadpleegt vertegenwoordigers van diverse partijen over prioriteiten voor de adviezen. De input van de bijeenkomst is verwerkt in het meerjarig werkprogramma ‘Stip op de horizon’ 2018-2020 (Zeist, 21 juni 2017. Foto's: Arenda Oomen).