Werkessie strategische agenda

De NLsportraad gaat met experts in gesprek over de vraag of Nederland een echt evenementenland is