Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is opgericht met als taak de regering te adviseren over sport. De NLsportraad is ingesteld voor een periode van 4 jaar en beziet ‘sport’  in al zijn verscheidenheid: van bewegingsonderwijs voor kinderen tot een actieve leefstijl voor ouderen, van hardlopen in het park tot sporten in georganiseerd clubverband en van talentherkenning tot topsport. Ook de passieve sportbeleving speelt een rol: het bezoek aan wedstrijden en evenementen, het volgen van sport in de (sociale) media – kortom het genieten van sport.

De raad  adviseert over alle randvoorwaarden die nodig zijn om sport en sportbeleving mogelijk te maken. Gevraagd en ongevraagd kan de raad adviseren over sport en andere, sportgerelateerde onderwerpen.

De raad kent maximaal tien leden, benoemd voor de duur van de Nederlandse Sportraad:

  • Michael van Praag (voorzitter), internationaal sportbestuurder
  • Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam
  • Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda
  • Erik Scherder, Klinisch Neuropsycholoog VU Amsterdam
  • Jiske Griffioen, paralympiër
  • Leanne van den Hoek, Brigade-generaal b.d. Defensie
  • Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, olympiër

De raad kan desgewenst ook adviseurs benoemen.