NLsportraad stuurt Open brief over Formule 1

Op 4 maart 2019 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een open brief gestuurd aan betrokken partijen over de mogelijke organisatie van Formule 1 in Nederland. De brief is gericht aan het kabinet, het parlement, de provincies Noord-Holland en Drenthe, de gemeenten Zandvoort en Assen en de beide circuits.

Max Verstappen race oranje fans

Na raadpleging van Formula One Management (FOM) constateert de NLsportraad dat de organisatie van Formule 1 alleen aan de orde is in Zandvoort. De NLsportraad ziet de organisatie van Formule 1 als een grote kans voor de vele Nederlandse fans om van de autosport en Max Verstappen te genieten, maar ook als kans voor regio-ontwikkeling en Holland promotie. De NLsportraad doet een oproep aan betrokken partijen om maximale economische en maatschappelijke impact te realiseren. Publiek-private samenwerking, samenwerking tussen overheden en interdepartementale samenwerking acht de NLsportraad hierbij cruciaal.

Lees hier de volledige tekst van de brief.