De Nederlandse Sportraad is het adviesorgaan voor het kabinet in het algemeen en de minister van VWS in het bijzonder. Verder kan de NLsportraad gevraagd en ongevraagd overal inzake de sport adviseren.

 

De basisopdracht van de NLsportraad is het vergroten van het rendement van sportevenementen.  Deze dienen met bedrijfsmatige professionaliteit en op Nederlandse maat te worden georganiseerd zodat zij niet ten koste gaan van de belastingbetaler. Deze insteek past in de huidige tijdsgeest en in de internationale context. 

 

Als leden van de NLsportraad zijn, naast vertegenwoordigers uit de sport, ook experts benoemd op het gebied van veiligheid, financiën, ondernemerschap, innovatie/wetenschap, communicatie en locale/regionale politiek.  Dit zijn ook de speerpunten in het beleid van mondiale evenementen, waarbij sportieve en maatschappelijk belangen samenvloeien. 

 

Ook maakt de NLsportraad analyses van de raakvlakken en meest kansrijke mogelijkheden voor samenwerking van sport met andere beleidsterreinen. Op basis hiervan adviseert de NLsportraad het kabinet over verbindingen van sport met andere thema’s zoals gezondheid, integratie, onderwijs, economie, fiscus en regelgeving. 

Tweets @NLsportraad

NederlandseSportraad @NLsportraad

DATUM VERANDERD! Voor de agenda's: het overleg met de woordvoerders sport @2eKamertweets is opnieuw verplaatst, nu naar 31 oktober om 16.00

11 dagen geleden
Geretweet door @NLsportraad
Lennart Langbroek @LMLangbroek
12 dagen geleden
NederlandseSportraad @NLsportraad

De @NLsportraad is blij met het nieuwe regeerakkoord. De prominente rol van sport stemt tot tevredenheid bit.ly/2ye3BD0

12 dagen geleden
Volg @NLsportraad