Home

De Nederlandse Sportraad heeft tot taak de minister van VWS, het kabinet en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren over sport. De Raad beziet ‘sport’ daarbij in al zijn verscheidenheid: van bewegingsonderwijs voor kinderen tot een actieve leefstijl voor ouderen, van hardlopen in het park tot sporten in georganiseerd clubverband en van talentherkenning tot topsport. Ook de passieve sportbeleving speelt een rol: het bezoek aan wedstrijden en evenementen, het volgen van sport in de (sociale) media – kortom het genieten van sport. De raad besteedt ook aandacht aan alle randvoorwaarden die nodig zijn om sport en sportbeleving mogelijk te maken.