Advies NLsportraad: maak Nationale Sportevenementenagenda

Een Nationale Sportevenementenagenda van minister Bruins (Medische Zorg en Sport), staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en andere betrokken partijen: dat adviseert de Nederlandse Sportraad in het advies ‘Nederland Evenementenland?’. Met een gezamenlijke Nationale Sportevenementenagenda kan meer rendement worden gehaald uit terugkerende en eenmalige sportevenementen. Het kabinet speelt daarbij een richtinggevende, verbindende en faciliterende rol.

Beeld: Hollands Hoogte

Bij het vormgeven van de sportevenementenagenda staat The Dutch approach centraal: het efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam organiseren van sportevenementen met maximale economische en maatschappelijke impact. De NLsportraad adviseert een track record op te bouwen van aansprekende sportevenementen om zo van Nederland een echt evenementenland te maken. De NLsportraad adviseert de minister en staatssecretaris vooral te investeren in multi-sport/multi-city-sportevenementen. Door sportevenementen te spreiden, kunnen inwoners in het hele land van sportevenementen genieten. Bovendien wordt de samenwerking tussen partijen bevorderd en de gezamenlijke kennis en ervaring verder opgebouwd. Samenwerking is volgens de NLsportraad cruciaal om in de toekomst aansprekende sportevenementen binnen te kunnen halen.

Verder adviseert de NLsportraad sportevenementen van internationale allure die jaarlijks in Nederland worden georganiseerd, zoals de TT in Assen of de Nijmeegse Vierdaagse, als sporterfgoed te betitelen. Op die manier wordt erkend dat deze evenementen van hoge kwaliteit zijn en van bijzondere waarde voor Nederland. Erkenning als sporterfgoed kan helpen bij (duurzame) financiering en efficiënte facilitering door de overheid.

Daarnaast adviseert de NLsportraad om het idee van een fonds en/of een garantiefonds voor sportevenementen verder uit te werken, waarmee de publiek-private samenwerking rond sportevenementen verder wordt gestimuleerd.