Ingezonden brief NLsportraad in NRC met pleidooi voor meer bewegen op school

Vandaag doet raadslid Erik Scherder in het NRC een oproep aan Curriculum.nu, de bewindspersonen van OCW en VWS en Kamerleden om ervoor te zorgen dat kinderen meer bewegen op school. Door meer te bewegen hebben kinderen meer aandacht en concentratie tijdens de lessen, zijn ze rustiger en leren ze beter. Bovendien zorgt het  voor meer controle op impulsief gedrag, een betere stemming en een betere lichamelijke conditie. Daarnaast leidt het hebben van plezier in bewegen tot actieve kinderen die ook op latere leeftijd een actieve leefstijl hebben.

Michael van Praag (voorzitter Nederlandse Sportraad), Henriëtte Maassen van den Brink (voorzitter Onderwijsraad) en Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) overhandigen het advies ‘Plezier in bewegen’ aan minister-president Mark Rutte (Den Haag, 10 september 2018)

De NLsportraad vraagt met het artikel opnieuw aandacht voor de aanbevelingen in het advies ‘Plezier in bewegen’ dat samen met de Onderwijsraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in september 2018 is uitgebracht. De raad constateert dat vrijwel iedereen de positieve effecten van (meer) bewegen onderschrijft, maar dat concrete actie om bewegen een structureel onderdeel van het lesprogramma te maken vooralsnog uitblijft. Een gemis voor het onderwijs en de leerprestaties. De praktijk is dat Nederlandse kinderen Europees kampioen zitten zijn, met alle negatieve effecten van dien.

Op woensdag 12 juni vergadert de VWS-commissie van de Tweede Kamer over sport. De raad adviseert kabinet en  parlement om te bespreken hoe ervoor kan worden gezorgd dat er op scholen meer wordt bewogen en minder gezeten.