De ‘Dutch Approach’ bij evenementen: feit of fictie?

Begin 2019 gebruikte de NLsportraad de term ‘Dutch Approach’ in het advies ‘Nederland evenementenland?’. Een sportevenement dat volgens de ‘Dutch Approach’ wordt georganiseerd is een efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam georganiseerd sportevenement met maximale economische en maatschappelijke impact.
Om te onderzoeken of er Nederlandse evenementen worden georganiseerd volgens de ‘Dutch Approach’, heeft de NLsportraad een stageopdracht geformuleerd.

Beeld: ©EK atletiek

Deze opdracht is uitgevoerd door Julius Goedhart, student International Sport Management & Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Door middel van een benchmark heeft de Nederlandse aanpak van de organisatie van sportevenementen met die van nabije Europese landen vergeleken. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe onderscheidt Nederland zich van andere Europese landen met betrekking tot het organiseren van aansprekende internationale sportevenementen? De benchmark is uitgevoerd door middel van een literatuurstudie en interviews. Hiermee is een vergelijking gemaakt tussen de organisatie van sportevenementen in Nederland en de organisatie van sportevenementen in het buitenland op de aspecten innovatie en (financiële) efficiëntie. Het gaat om Het EK atletiek (Zürich 2015, Amsterdam 2016 en Berlijn 2018), het WK roeien (Aiguebelette 2015, Rotterdam 2016 en Plovdiv 2018) en de start van de Tour de France (Yorkshire 2014, Utrecht 2015 en Düsseldorf 2017). Daarnaast is er gekeken naar de bidbooks en plannen van aanpak van de evenementen.

Uit de interviews kom naar voren dat Nederland zich ten opzichte van de andere onderzochte landen onderscheidt op de volgende punten:

  • Innovatieve omgang met het gebruik van evenementlocaties;
  • veelvuldig gebruik van side-events;
  • het maken van uitgebreide evaluaties;
  • het uitvoeren van sportevenementen met een relatief bescheiden budget;
  • het uitvoeren van sportevenementen met een relatief kleine overheidsbijdrage.

De eerste twee aspecten van de ‘Dutch Approach’, innovatie en efficiëntie, zijn hiermee voor het eerst onderzocht en deels bevestigd. Om een stevige onderbouwing van de term ‘Dutch Approach’ te verkrijgen is nader onderzoek nodig met een vergelijking van meer landen en evenementen. Daarnaast zou er onderzoek moeten komen dat zich richt op de overige elementen van de ‘Dutch Approach’, namelijk: inclusiviteit, toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.

Benchmark: De ‘Dutch Approach’ feit of fictie?