Consultatieronde voor de kwalitatieve analyse van de sportbranche

De NLsportraad vraagt betrokkenen uit de sportbranche om mee te lezen met het concept van de kwalitatieve analyse van de sportbranche. Deze consultatieronde loopt tot en met 21 april 2020. Uw reactie kunt u sturen naar info@nlsportraad.nl.

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is door de partners van het Nationaal Sportakkoord gevraagd om scenario’s te schetsen voor een toekomstbestendige sportbranche. Dat doet de raad in drie stappen:

  1. De raad maakt een foto van de huidige sportbranche – het Brancherapport Sport (KPMG)
  2. De raad maakt een kwalitatieve analyse van de sportbranche – bijgaand
  3. De raad geeft advies over verschillende beleidsscenario’s voor een toekomstbestendige sportbranche - volgt
Consultatieronde 2
Beeld: ©Nederlandse Sportraad / Freek van den Bergh

De NLsportraad werkt momenteel aan afronding van stap 2, de kwalitatieve analyse, en maakt de sportbranche daar graag deelgenoot van. Velen van u hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit concept door inbreng te leveren aan de SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) tijdens bijeenkomsten, in gesprekken of door een schriftelijke bijdrage te leveren. Deze input is aangevuld met literatuur en samen gewogen in de kwalitatieve analyse. In bijgaande presentatie kunt u lezen via welke werkwijze de raad tot de analyse is gekomen.  

De NLsportraad wil graag laten zien wat is gedaan met alle input die is opgehaald van binnen en buiten de branche en nodigt u uit om het concept door te lezen en eventuele feedback te sturen naar info@nlsportraad.nl. U heeft tot en met 21 april 2020 de tijd om uw reactie te geven. Daarna maakt de raad een definitieve versie van de kwalitatieve analyse die wordt gebruikt bij de totstandkoming van het uiteindelijke advies (stap 3). Dit advies wordt voor de zomer verwacht.

N.B. De analyse dateert van vóór de coronacrisis en houdt zodoende geen rekening met de mogelijke gevolgen van de crisis voor de sport. Voor een eerste reactie op de coronacrisis van de NLsportraad verwijzen we u naar de column van Michael van Praag.