Een toekomstbestendig sportstelsel vraagt regie van de overheid

Voor het zomernummer 2021 met als thema ‘In de ban van sport’ van de Christen Democratische Verkenningen is de Nederlandse Sportraad gevraagd een artikel te schrijven over het adviestraject Organisatie en Financiering in de sport. In het artikel ‘Een toekomstbestendig sportstelsel vraagt om regie van de overheid’ geeft adviseur Annet Tiessen-Raaphorst de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen weer van het advies ‘De opstelling op het speelveld’ en het bijbehorende addendum.

Voorkant van het advies De opstelling op het speelveld