Een goed pedagogisch sportklimaat in de praktijk

Om een goed pedagogisch klimaat te realiseren in de Nederlandse sportwereld, is het belangrijk dat er een gemeenschappelijke visie komt op hoe dat er uitziet. Bovendien is het belangrijk dat sportorganisaties van binnenuit gemotiveerd zijn om het pedagogische klimaat in hun omgeving te verbeteren. Ook is professionalisering bij sportclubs en betrokkenheid van kinderen en ouders bij hun sport belangrijk. Deze en andere bevindingen kwamen begin september naar voren in vier bijeenkomsten van de Nederlandse Sportraad met professionals en vrijwilligers.

Bijeenkomst pedagogisch klimaat in de sport
Beeld: ©NLsportraad / NLsportraad

De Nederlandse Sportraad organiseerde deze bijeenkomsten om input te verzamelen voor een advies over het pedagogisch klimaat in de sport. De deelnemers waren onder anderen buurtsportcoaches, jeugdtrainers, gymleerkrachten, beweegmakelaars, verenigingsadviseurs, sportpedagogen en beleidsmakers.

Alle bijeenkomsten werden afgetrapt met de vraag wat een goed pedagogisch klimaat kenmerkt. Hierop was het antwoord unaniem: ‘plezier’. Daarnaast viel de term ‘sociale veiligheid’ regelmatig. Ook noemden deelnemers dat kinderen zichzelf kunnen zijn, op hun eigen niveau mee kunnen doen en de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Verder is van verschillende kanten benadrukt dat het van belang is dat kinderen zelf betrokken worden bij hun ontwikkeling.

Tijdens de bijeenkomsten gaven deelnemers veel praktijkvoorbeelden om hun bevindingen te onderbouwen. Een voorbeeld is Vitesse Hattrick, een initiatief in Arnhem waarbij kinderen uit verschillende wijken wekelijks samen trainen en regelmatig toernooien spelen. De kinderen werken niet alleen aan sportieve doelen, maar er wordt ook aandacht besteed aan hoe je met elkaar omgaat. Ouders worden actief betrokken bij dit project. Een ander voorbeeld is de KNVB, die in de jongste leeftijdscategorieën geen klassementen meer bijhoudt.

Vervolg

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomsten kunt u onderaan deze pagina vinden onder 'Zie ook'.

De commissie neemt alle praktijkervaringen, informatie en overwegingen mee in de analyse die ze maakt van het pedagogische klimaat in de sport in Nederland. Vervolgens gaat de commissie aan de slag met een advies aan de minister van Sport. De bedoeling is het advies begin 2022 aan te bieden.

Heeft u nog informatie of ervaringen die u graag wilt meegeven aan de commissie? Mail dan gerust naar info@nlsportraad.nl of bel met 070-3407273 en vraag naar Tessa van der Velden of Annet Tiessen-Raaphorst.