NLsportraad wijst op essentie van sportwet

Het zou goed zijn als overheden en de sportbranche in een vroegtijdig stadium overleggen over de inrichting van een toekomstbestendig sportstelsel. Dat adviseert de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) deze week in een brief aan de staatssecretaris van VWS. In de visie van de NLsportraad is het de taak van de overheid om sport en bewegen toegankelijk voor iedereen te maken en dat moet geregeld worden in een sportwet. Alleen zo kan in 2030 driekwart van de bevolking op structurele basis sporten en bewegen.

Factsheet bij het advies De opstelling op het speelveld

Aanleiding voor de brief is dat de staatssecretaris binnenkort met de Tweede Kamer praat over de sportbegroting. Een jaar geleden bracht de NLsportraad het advies ‘De opstelling op het speelveld’ uit. Bij dat advies hoort ook een addendum. In de brief aan de staatssecretaris legt de NLsportraad het advies en addendum nog een keer uit en deelt de raad observaties van discussies binnen de sportbranche. Onderdeel van het advies voor een sportstelsel is onder andere een stelselwet, de ‘sportwet’.  

Sport als publieke voorziening

De NLsportraad adviseert sport te beschouwen als een publieke voorziening. De overheid krijgt dan de taak om deze voorziening in stand te houden. Daarnaast adviseert de raad de staatssecretaris in de sport te investeren. Het gaat dan om investeringen in de fysieke sportinfrastructuur en in de versterking, ontwikkeling en professionalisering van de sport- en beweegbranche. Ook adviseert de raad te investeren in de ondersteuning van kwetsbare groepen.

Motie Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft in juli in een motie concreet om het uitwerken van een sportwet gevraagd. Sindsdien zijn veel meer partijen over het nut en de noodzaak van een wet gaan nadenken. De raad ziet dat als positief. Wel ziet de raad dat de interpretaties van en opvattingen over de sportwet uiteenlopen. Soms staan zij wat verder af van het advies ‘De opstelling op het speelveld’.

Vitale en veerkrachtige samenleving

In discussies gaat het vaak over eisen die aan sport zouden moeten worden gesteld. Voorbeelden daarvan zijn eisen op het gebied van opleidingen, veiligheid en integriteit of zelfs zaken die in het strafrecht thuishoren. De essentie komt niet altijd terug in de discussies. In de visie van de raad is dat het borgen van een robuust georganiseerd en duurzaam gefinancierd sportstelsel. Dat maakt het sport- en beweegaanbod toegankelijk voor veel meer mensen dan nu het geval is. En dat is noodzakelijk voor een vitale en veerkrachtige samenleving.