Aanbieding advies 'Equivalent and inclusive' aan Andrew Parsons

Op 19 april ging de Nederlandse Sportraad in gesprek met Andrew Parsons, voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Aanleiding voor dit gesprek vormde het advies ‘Gelijkwaardig en inclusief – advies over de doorontwikkeling van paralympische topsport’. Bernard Wientjes ontving namens de raad Andrew Parsons, Raymon Blondel (bestuurslid NOC*NSF en voorzitter Europees Paralympisch Comite). Samen met Claudia Bokel (voorzitter van de commissie van het adviestraject) en Rita van Driel (commissielid en voormalig bestuurslid van het IPC) sprak het gezelschap over de toekomst van de paralympische sport, in Nederland en internationaal.

Aanbieding advies Equivalent and Inclusive aan Andrew Parsons, voorzitter International Paralympic Comittee
Fotograaf: Henriëtte Guest

Andrew Parsons bedankt de NLsportraad voor haar advies. “Wanneer de paralympische sport een gelijkwaardige positie heeft verworven als de olympische sport, is de tijd rijp om na te denken over inclusie. Ik ondersteun de stip op de horizon van de NLsportraad voor inclusieve topsport, waarin ook atleten met een handicap een positie hebben. Op dit moment is die positie echter nog niet gelijkwaardig. De paralympische sport heeft haar eigen podium nodig om zich verder te ontwikkelen en zichtbaar te zijn. Ik zie dit advies als een inspirerend document om de discussie over doorontwikkeling van de paralympische sport ook internationaal te voeren.

Advies 'Gelijkwaardig en inclusief' (Nederlands & Engels)

Als u geïnteresseerd bent in het advies 'Gelijkwaardig en inclusief' dan kunt u deze hier downloaden. Er is ook een Engelstalige versie van het advies 'Equivalent and inclusive - advice on the continued development of Paralympic sport' beschikbaar. 

Online Engelstalige bijeenkomst 31 mei 2022

Op 31 mei van 14.00-15.30 uur (CET) organiseert de NLsportraad een online Engelstalige bijeenkomst om het advies toe te lichten en te bespreken met internationale stakeholders. Al u hierin geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden via info@nlsportraad.nl. We zullen u dan informeren over het programma en een link sturen voor de bijeenkomst.