Secretariaat

De NLsportraad wordt ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat helpt de raad bij verkenningen en het maken van analyses. Het secretariaat zorgt voor een goede aansluiting op de laatste stand van de wetenschap en op de kennis en ervaring in de praktijk. Het secretariaat is penvoerder voor de raad, organisator van bijeenkomsten en loket voor vragen van derden.

Het secretariaat bestaat uit de volgende medewerkers:

  • secretaris Mariëtte van der Voet;
  • adviseurs Lennart Langbroek, Annet Tiessen-Raaphorst, Jeanine Graaff en Tessa van der Velden;
  • medewerker advisering Nathalie Meeuwisse;
  • managementondersteuners Ilona de Prieëlle en Sandra Steijn.

Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar op 070-3407273 of via info@NLsportraad.nl.
Voor persvragen kunt u contact opnemen met Margriet Bokhorst op 06-46767704.

Het secretariaat van de NLsportraad houdt kantoor op Parnassusplein 5, 2511 VX in Den Haag.