Raad

Raad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van topsport, breedtesport en bewegen voor de samenleving.

De NLsportraad geeft strategische en operationele adviezen over zowel sportspecifieke thema’s als de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Adviezen ontwikkelt de raad op transparante wijze samen met de betrokkenen uit het veld. Adviezen van de NLsportraad zijn vernieuwend, onderbouwd door onderzoek en praktisch uitvoerbaar.

De NLsportraad bestaat uit maximaal tien raadsleden. Tot het aantreden van de nieuwe voorzitter neemt raadslid Marjolein Bolhuis-Eijsvogel de rol van voorzitter waar.