De NLsportraad kent negen leden en een vaste adviseur. De raad heeft vooralsnog een commissie ingesteld, een wetenschapscommissie. De raadsleden en commissie worden ondersteund door een secretariaat.