De NLsportraad kent negen leden. De raad heeft vooralsnog één permanente commissie ingesteld, een wetenschapscommissie. Daarnaast zijn er een aantal tijdelijke adviescommissies. De raadsleden en commissie worden ondersteund door een secretariaat.