Jongeren en het zorgen voor hun morgen - bijdrage NLsportraad

De mentale gezondheid van jongeren heeft tijdens de coron­acrisis een enorme deuk opgelopen. Ook de (gedeeltelijke) sluiting van sportfaciliteiten en -clubs heeft hun waarschijnlijk geen goed gedaan. Juist in tijden van crisis zouden sport en bewegen kunnen bijdragen aan de mentale weerbaarheid van jongeren. Om hierover meer te weten te komen, heeft de NLsportraad samen met een aantal jongeren de relatie tussen sport, bewegen en mentale gezondheid verkend. In de bijdrage van de NLsportraad komen 4 jongeren aan het woord. Dit zijn Jelle de Groot, Maam de Ridder, Martijn van der Goes, Morgan Bremer plus twee onderzoekers Linda Ooms (Mulier Instituut) en Mara Kirschner (Open Univer­siteit).

Kunnen sport en bewegen ertoe bijdragen dat jongeren lekkerder in hun vel zitten, waardoor ze andere problemen beter het hoofd kun­nen bieden? Kun je door sport en bewegen bijvoorbeeld dusdanig zelfvertrouwen ontwikkelen, dat je weerbaarder wordt? Geven sport en bewegen net die uitlaatklep, waardoor je daarna weer beter func­tioneert? Wat is hierover al bekend en wat zou nog verder moeten worden onderzocht? De NLsportraad heeft vier jongeren en twee onderzoekers uitgenodigd om deze vragen te bespreken. Zij hebben hun kennis en ervaringen gedeeld en elkaar bevraagd over de relatie tussen sport, bewegen en mentale gezondheid. Dit heeft interessan­te (eerste) inzichten opgeleverd.

Jongerenbundel thema 2