Aanmelden voor interactieve webinars "Het speelveld van de sport"

Op 10 juli 2020 heeft de NLsportraad de discussienota Het speelveld van de sport gepubliceerd. De NLsportraad schetst in deze nota vier beleidsscenario’s met bijbehorende beleidskeuzes voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport: (1) sport als basisvoorziening; (2) sport als panacee; (3) sport als vrije markt en (4) sport als maatschappelijk ondernemen.

Beleidsscenario's. Sport is doel / Sport is publiek / Publiek-private samenwerking:  1. Sport als basisvoorziening. Sport ent topsport. Overheidstaak in vrije tijd. Honderd procent overheidsfinanciering. Sport is middel / Sport is publiek / Gereguleerde markt: 2. Sport als panacee. Sport, topsport en bewegen. Overheidstaak in vrije tijd, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang. Honderd procent overheidsfinanciering. Sport is doel / Sport is privaat / Publiek-private samenwerking: 3. Sport als vrije markt. Sport en topsport. Vrije markt. Honderd procent financiering uit de markt. Sport is privaat / Sport is middel / Gereguleerde markt: 4. sport als maatschappelijk ondernemen. Sport, topsport en bewegen. Vrije markt. Honderd procent financiering uit de markt.

In interactie met experts en belanghebbenden wil de NLsportraad komen tot een advies met een voorkeursscenario. Dat kan een van de vier beschreven scenario’s zijn, maar ook een ander scenario dat is opgebouwd uit verschillende elementen.

Om input te verzamelen voor dit voorkeursscenario organiseert de NLsportraad twee interactieve webinars. Behalve de scenario’s bespreekt de NLsportraad ook graag de randvoorwaarden die gelden voor ieder scenario die in de discussienota zijn beschreven. Tijdens het webinar kunnen deelnemers hun inbreng geven door het invullen van polls en het via chat stellen van vragen en aandragen van argumenten voor een bepaald scenario.

Meld u aan

De NLsportraad nodigt iedereen van harte uit zich aan te melden voor één of beide webinars via de links hieronder:

26 augustus 2020, 13.30-14.45 uur:

 https://channel.royalcast.com/webcast/nlsportraad/20200826_1/

Met Leanne van den Hoek en Hugo van der Poel
Presentatie: Lea Bouwmeester

Over een voorkeursscenario, de verhouding tussen markt en overheid, professionalisering en arbeidsmarkt.

2 september 2020, 13.30-14.45 uur: 

https://channel.royalcast.com/webcast/nlsportraad/20200902_1/

Met Claudia Bokel en Bernard Wientjes.
Presentatie: Lea Bouwmeester

Over een voorkeursscenario, branchevisie en branchevertegenwoordiging, transparantie en good governance.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@nlsportraad.nl of 070-3407273.