Jan-Willem van der Roest

Jan-Willem van der Roest profielfoto

Jan-Willem van der Roest is Universitair Docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de publieke waarde van sport. In het bijzonder houdt hij zich bezig met de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op sportorganisaties en met de maatschappelijke waarde van topsport.

Voor zijn aanstelling aan de Universiteit Utrecht, werkte hij als onderzoeker bij het Mulier Instituut en als kenniscoördinator voor de directie Sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tussen 2011 en 2015 voerde Jan-Willem bij de Universiteit Utrecht een promotieonderzoek uit naar de rol van consumentisme in sportverenigingen. Hij heeft ervaring als onderzoeker en adviseur in (beleids)onderzoek voor diverse opdrachtgevers, zoals NOC*NSF, het Ministerie van VWS, de Johan Cruyff Foundation, Jeugdfonds Sport & Cultuur en verschillende sportbonden.