11 november Presentatie brancherapport sport

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Nieuwspoort

Wilt u aan de bijeenkomst deelnemen? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via info@nlsportraad.nl

Op 11 november van 10.00-11.30 uur organiseert de Nederlandse Sportraad een bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst presenteert KPMG het definitieve Brancherapport Sport. Daarnaast geeft de NLsportraad toelichting bij het vervolgtraject dat leidt tot een advies over de organisatie en financiering van de sport. Dat advies is naar verwachting voorjaar 2020 klaar. Voor de aanwezigen is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Met het Brancherapport Sport is er een scherpe ‘foto’ beschikbaar van de sportbranche. De NLsportraad is blij met het eindresultaat. In het rapport is aandacht voor de prestaties van de branche in termen van sportdeelname, sportbeleving en topsport maar ook voor de achterliggende organisatie en financiering van de sport. KPMG heeft voor het brancherapport geput uit bronnen van onder andere het CBS, RIVM, SCP, het Mulier Instituut en NOC*NSF. Alle feiten staan in het brancherapport op een rij. Waar mogelijk wordt de huidige situatie afgemeten aan de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Met hulp van vele experts en stakeholders is de data-analyse van KPMG gevalideerd. Dit alles heeft geleid tot een heldere weergave van de sportbranche.

Het advies komt tot stand op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg en Sport, mede namens NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).