Contact

De Nederlandse Sportraad staat open voor input van iedereen, zowel over de voorgenomen adviezen als over nieuwe vraagstukken die in de nabije toekomst zouden kunnen worden opgepakt. De raad behandelt alle ingekomen stukken in de daarop volgende raadsvergadering. Voor vragen en ideeën kan contact worden opgenomen met het secretariaat. Voor persvragen kunt u contact opnemen met Margriet Bokhorst op 06-46767704.

Voor contact:

info@NLsportraad.nl

070-3407273

Nederlandse Sportraad

Postbus 184

2501 CD  DEN HAAG