Privacy

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Hoe gaat de Nederlandse Sportraad om met uw persoonsgegevens?

De NLsportraad gebruikt uw persoonsgegevens om u te informeren over bijeenkomsten, publicaties en nieuwsberichten van de NLsportraad. Ook gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen indien u dit wenst.

Hoe verwerkt de NLsportraad uw gegevens?

De NLsportraad verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, u aanwezig bent geweest bij een bijeenkomst van de NLsportraad of contact heeft gehad met een van de medewerkers van de NLsportraad. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Indien wij uw gegevens verwerken in het kader van een adviestraject, kan het zijn dat wij (een deel van) deze gegevens opnemen in het uiteindelijke advies. In dat geval vragen wij hiervoor uw toestemming.

Bewaren persoonsgegevens: duur en grondslag

De NLsportraad bewaart uw persoonsgegevens in een gegevensbestand. Dit gegevensbestand bevat de gegevens die wij van u hebben ontvangen. De NLsportraad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De NLsportraad gebruikt de van u bewaarde persoonsgegevens alleen om u te informeren over bijeenkomsten, publicaties en nieuwsberichten van de NLsportraad.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De NLsportraad deelt uw gegevens niet met derden, tenzij het is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen Persoonsgegevens

De NLsportraad voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de gegevensbestanden zijn zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens;
 • Verbeteren van uw persoonsgegevens;
 • Aanvulling van uw persoonsgegevens;
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • Afscherming van uw persoonsgegevens;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Gegevensoverdraagbaarheid;
 • Het verkrijgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerde gangbare en machineleesbare vorm.

Een verzoek voor bovenstaande zaken kunt u richten aan info@NLsportraad.nl, of aan:

De Nederlandse Sportraad
t.a.v. Nathalie Meeuwisse, privacy coördinator
Postbus 184, 2501 CD, Den Haag

Meer uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.