RSS

Via RSS-feeds krijgt u automatisch bericht in uw RSS-reader, zodra een nieuwsbericht op deze website verschijnt.

RSS op Nederlandse-sportraad.nl

Op Nederlandse-sportraad.nl werkt de RSS-functionaliteit automatisch voor nieuwsberichten.

RSS-reader nodig

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd