02 september Online discussiesessie 2 Organisatie en financiering

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
online

Op 10 juli j.l. heeft de NLsportraad de discussienota Het speelveld van de sport gepubliceerd. De NLsportraad schetst in deze nota vier beleidsscenario’s met bijbehorende beleidskeuzes voor de toekomstige organisatie en financiering van de sport: (1) sport als basisvoorziening; (2) sport als panacee; (3) sport als vrije markt en (4) sport als maatschappelijk ondernemen.

Van beleidsscenario's naar voorkeursscenario

In interactie met experts en belanghebbenden wil de NLsportraad komen tot een advies met een voorkeursscenario. Dat kan een van de vier beschreven scenario’s zijn, maar ook een ander scenario dat is opgebouwd uit verschillende elementen.

Randvoorwaarden bij de scenario’s

Behalve de scenario’s bespreekt de NLsportraad daarnaast graag de randvoorwaarden die gelden voor ieder scenario en die in de discussienota zijn beschreven.

Op 2 september komen de volgende randvoorwaarden aan de orde:

  • branchevisie en branchevertegenwoordiging;
  • transparantie en good governance.

Online webinars
Om input te verzamelen voor dit voorkeursscenario organiseert de NLsportraad twee interactieve webinars. Tijdens het webinar kunnen deelnemers hun inbreng geven door het invullen van polls en het via chat stellen van vragen en aandragen van argumenten voor een bepaald scenario.

Meld u aan:

De NLsportraad nodigt iedereen van harte uit zich aan te melden voor deze webinar op 2 september van 13:30-14:45 uur via deze link:https://channel.royalcast.com/webcast/nlsportraad/20200902_1/

Experts: Bernard Wientjes en Claudia Bokel
Presentatie: Lea Bouwmeester

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@nlsportraad.nl of 070-3407273.