15 juni Bijeenkomst: Denk mee over de toekomstbestendigheid van topsport in Nederland

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Stadion Galgenwaard, Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht (inclusief borrel)

Graag nodigt de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) geïnteresseerden uit om met de raad in gesprek te gaan over de toekomstbestendigheid van topsport in Nederland, als onderdeel van het advies dat de NL sportraad later dit jaar over dit onderwerp zal uitbrengen.

Adviestraject ‘Organisatie en financiering van topsport in Nederland'

Het adviestraject ‘Organisatie en financiering van topsport in Nederland' is in 2022 gestart vanuit één van de aanbevelingen in het eerder uitgebrachte advies 'De opstelling op het speelveld'. Het doel is om advies te geven over de organisatorische en financiële voorwaarden om duurzaam topsport te kunnen bedrijven en beleven in Nederland.

Het adviestraject bestaat uit drie fases: een overzichtsstudie, een interviewronde en het schrijven van het advies zelf. In de eerste fase heeft adviesbureau KPMG in opdracht van de NLsportraad de huidige stand van zaken van de organisatie en financiering van Nederlandse topsport onder de loep genomen. Hieruit blijkt enerzijds dat er veel dingen goed gaan. Zo is er veel enthousiasme onder het brede publiek en zijn overheid, sportorganisaties en het bedrijfsleven (financieel) actief betrokken bij topsport. Anderzijds doemen er ook vraagstukken uit deze rapportage op die de toekomstbestendigheid van de Nederlandse topsport onder druk zetten.

Wat willen we met u bespreken?

Het KPMG-rapport is nog niet volledig, maar wordt gebruikt als een bouwsteen voor de rest van dit adviestraject. Daarmee is de eerste stap van het adviesproces afgerond. Voor de volgende stap gaat de raad de komende maanden graag het gesprek aan met stakeholders en experts over hoe zij tegen de toekomstbestendigheid van topsport in Nederland aankijken.

De NLsportraad organiseert hiertoe twee interactieve bijeenkomsten op 30 mei en op 15 juni waarvoor de raad iedereen met kennis over of ervaring met de organisatie en financiering van topsport in Nederland uitnodigt. Na een korte introductie over het adviestraject en het rapport van KPMG gaat de Nlsportraad graag in gesprek met de aanwezigen over wat er organisatorisch en financieel nodig is om te borgen dat ook in de toekomst topsport in Nederland kan worden bedreven en beleefd. 

Praktische informatie en aanmelden

Wanneer en waar:

  • Donderdag 15 juni van 14:00-16:00 uur bij Stadion Galgenwaard in Utrecht (Inclusief borrel)

Aanmelden: stuur (voor 7 juni) een mail naar info@nlsportraad.nl met de volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw functie
  • de naam van de organisatie waar u werkt
  • uw contactgegevens (adres, mail, telefoon)
  • bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.

Meer informatie en contact?

Op onze website vindt u meer informatie over het adviestraject en de commissie. Heeft u specifieke vragen? Mail dan gerust naar info@nlsportraad.nl of bel met 070-3407273 en vraag naar Koen Breedveld, projectleider namens de NLsportraad.

Over de NLsportraad

De NLsportraad is een onafhankelijk adviesorgaan aan kabinet en parlement dat zich richt op het versterken van sport voor de samenleving. Adviezen hebben een langetermijnkarakter, voorbij de politieke waan van de dag, en gaan zowel over sport-specifieke thema’s als over de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Bij het schrijven van adviezen wil de NLsportraad de praktijk zoveel mogelijk betrekken.