13 december NLsportraad symposium - Bewegen in de Haagse werkelijkheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Op woensdag 13 december organiseert de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het symposium Bewegen in de Haagse werkelijkheid. Tijdens het symposium brengt de NLsportraad politici, topambtenaren van verschillende beleidsterreinen en de sport- en beweegbranche bij elkaar om in gesprek te gaan over Haagse prioriteiten in relatie tot het maatschappelijk belang van sport en bewegen.

Daarnaast dient het symposium als gelegenheid om afscheid te nemen van voorzitter Michael van Praag en vicevoorzitter Leanne van den Hoek. Zij treden op 31 december af in verband met het bereiken van hun maximale zittingstermijn. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Sport en bewegen hebben een bewezen positief effect op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling en gezondheid van kinderen, volwassenen en ouderen. Al meer dan tien jaar is er sprake van een pandemie van bewegingsarmoede waarvan de gevolgen voor de gezondheid van Nederlanders groot zijn. Tegelijkertijd spelen er andere vraagstukken die zowel politiek als beleidsmatig veel aandacht vragen: van stikstof tot gaswinning, van opwarming van de aarde tot woningtekorten. Sport en bewegen raakt aan heel veel beleidsonderwerpen, maar hoe hoog moet de urgentie zijn om het grote maatschappelijke probleem van bewegingsarmoede aan te pakken? Waar liggen de prioriteiten in Den Haag? Wat helpt wel en wat helpt niet om te komen tot een gezondere bevolking? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sport en bewegen juist wel hoger op de politieke agenda komt?

Programma en sprekers

Dit en meer komt aan bod tijdens het symposium Bewegen in de Haagse werkelijkheid. Het programma wordt kleur gegeven door verschillende sprekers. Onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman zullen demissionair minister Helder, Bas van de Goor, Wanda de Kanter, Erik Scherder, Marjolijn Sonnema en Wim Kuijken ons meenemen in hun verhalen. Daarnaast zorgen Duco Bauwens en Barbera de Loor voor voldoende beweging en reflecteren Michael van Praag en Leanne van den Hoek op het thema van de dag.

Programma

13:30 uur Inloop
14:00 uur Aanvang symposium
Woord van welkom door dagvoorzitter Inge Diepman
‘Nederland in beweging’ door Duco Bauwens en Barbara de Loor
14:20 uur Erik Scherder, raadslid NLsportraad en hoogleraar klinische neuropsychologie Vrije Universiteit 
14:30 uur Bas van de Goor, oprichter en directeur Bas van de Goor Foundation en voormalig volleyballer   
14:50 uur Wanda de Kanter, longarts, Antoni van Leeuwenhoek, Nederlands Kanker Instituut en voorzitter rookpreventie jeugd
15:10 uur Kort beweegmoment met Erik Scherder
15:15 uur Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
15:35 uur Pauze 
16:00 uur Wim Kuijken, voorzitter van de Kiesraad en voormalig Deltacommissaris, regeringscommissaris voor het Deltaprogramma
16:20 uur Demissionair minister Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
16:35 uur Afscheid Michael van Praag, voorzitter NLSportraad en raadslid Leanne van den Hoek, vicevoorzitter
16:50 uur Feestelijke borrel    
18:00 uur Einde symposium

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het NLsportraad symposium op 13 december van 13.30 - 18.00 uur. Dit is inclusief inloop vanaf 13.30 uur en borrel na afloop van het symposium.