Duncan Stutterheim over zijn rol in de NLsportraad

Afgelopen vrijdag 27 januari was Duncan Stutterheim te gast bij Jumping Amsterdam. Hij gaf daar op uitnodiging van de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland en Jumping Amsterdam een keynote speech ter opening van het netwerkevenement Jumping in business. In zijn keynote ging hij in op de waarde van de paardensport in Nederland en de kansen die dat biedt. Daarnaast benadrukte hij het belang van een constant streven naar vooruitgang en innovatie vanuit passie. Volgens Duncan zijn dat de ingrediënten voor een succesvol evenement.

Voorafgaand aan de keynote werd Duncan Stutterheim door het NRC geïnterviewd over zijn rol in de Nederlandse Sportraad. In een interessant vraaggesprek ging hij in op  de geschiedenis van ID&T en de reden waarom hij is gevraagd voor de Nederlandse Sportraad. Daarbij kwamen ook de Olympische spelen ter sprake. Duncan Stutterheim gaf aan dat we in Nederland in staat zouden zijn om een dergelijk evenement succesvol te organiseren, afgaand op de kwaliteit van de evenementenorganisaties die hij is tegengekomen. Of het er ooit van komt, is een geheel andere vraag waar de NLsportraad zich op dit moment nog niet mee bezig houdt.

Het gehele interview is hier terug te vinden.