Reflectie Jaap de Groot op Gelders sportakkoord

Op maandag 30 januari stond Papendal in het teken van het Gelders sportakkoord. Een akkoord dat de provincie Gelderland sluit met meer dan 80 partijen. Het doel van het akkoord is om de kracht van sport te gebruiken om te komen tot een vitale, sportieve en aantrekkelijke regio. Het sportakkoord doet dit vanuit een gedeelde sportambitie, door samen op te trekken en kracht en energie te bundelen. Vanuit de NLsportraad was Jaap de groot gevraagd om te reflecteren op dit akkoord.

De bijeenkomst werd geopend met een bijdrage van Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Hij gaf aan dat het akkoord nu al leidt tot veel positieve ontwikkelingen. Met name de samenwerking tussen publieke en private partijen vindt hij erg positief. Tegelijkertijd is er nog ruimte voor uitbreiding en hij deed daarom de oproep aan geïnteresseerde partijen om zich aan te sluiten.

Na deze bijdrage reflecteerde Jaap de Groot op het Gelders sportakkoord. Hij opende zijn bijdrage met een korte toelichting op de rol, samenstelling en doelstelling van de NLsportraad. Daarbij gaf hij aan dat de raad op dit moment een analyse maakt van de succes- en faalfactoren van Nederlandse sportevenementen. Belangrijke succesfactoren zijn onder andere goed management en innovatie. In zijn ogen is de belangrijkste rol voor de overheid om sport te  faciliteren, in plaats van te  financieren. Op dit moment is subsidie de eerste post op de begroting, terwijl dit idealiter een sluitpost is.

Daarna benadrukte Jaap de Groot de rol van de provincie. Hij noemde de rol van de provincie Gelderland  zeer interessant als aanjager van meer samenwerking. Meer samenwerking is nodig om het draagvlak voor sport te vergroten -  de achilleshiel van de sport. Hij ziet dat een succesvol evenement als de Giro juist het draagvlak voor sport kan vergroten. Hij pleit hierbij voor meer ondernemerschap in de sport. Ten slotte signaleerde hij dat het bedrijfsleven de grote afwezige is binnen het akkoord en sloot af met de oproep om bedrijven meer bij de Gelderse sport te betrekken.

Na de reflectie van Jaap werd het Gelders sportakkoord feestelijk ondertekend door alle (80) betrokken partijen.