Nederlandse Sportraad in gesprek met Tweede Kamerleden in Kenniscafé Sport Live!

Op woensdag 1 maart 2017 was de Nederlandse Sportraad aanwezig bij het Kenniscafé Sport Live! georganiseerd door het Kenniscentrum Sport en het Mullier Instituut. De avond stond in het teken van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en van verschillende partijen waren politici aanwezig. Vanuit de NLsportraad was Duncan Stutterheim aanwezig. Micheal van Praag was aanwezig vanuit zijn rol als voorzitter van de KNVB.

De avond bestond uit discussies over de impact van topsport, sport en preventie en over de toegankelijkheid van sport. Voor het eerste thema verzorgde Duncan de aftrap. Duncan trapte af met het belang van sport en toegevoegde waarde die evenementen hebben. Daarbij gaf hij  de Olympische Spelen als mogelijk voorbeeld. Het is Duncan’s persoonlijke mening dat Nederland in staat is om een goede Olympische Spelen te organiseren die duurzaam en kwalitatief hoogstaand zijn. Olympische Spelen staan momenteel niet op de agenda van de NLsportraad om over te adviseren.

Aan het eind van de avond hadden alle aanwezigen de mogelijkheid om ‘penalty te schieten’ richting de aanwezige politici. Michael maakte van de gelegenheid gebruik om het rijksbrede belang van sport te benadrukken en de problematiek ten aanzien van fiscale maatregelen en sport aan te kaarten. Daarbij benadrukte hij het belang van een bewindspersoon die interdepartementaal een voortrekkersrol heeft.

Zowel de Volkskrant als de NOS hebben berichten gepubliceerd over het Kenniscafé Sport Live waarin gerefereerd wordt aan uitspraken van de raadsleden. De berichten van de Volkskrant en NOS zijn hier te vinden