NLsportraad stelt wetenschapscommissie in

Op maandag 29 mei heeft voor de eerste keer een overleg plaatsgevonden van de wetenschapscommissie van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad). De NLsportraad heeft de wetenschapscommissie ingesteld om de wetenschappelijke aanpak en onderbouwing van adviezen te borgen. Daarnaast adviseert de wetenschapscommissie de NLsportraad over relevante maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in relatie tot sport.

Tijdens de eerste bijeenkomst reflecteerde de wetenschapscommissie op het recent verschenen rapport van de Nederlandse Sportraad: Nederland op de kaart, Analyse van 25 grote sportevenementen in Nederland. De commissie adviseerde om op zoek te gaan naar de doelen die met name overheden hebben met sportevenementen alvorens een oordeel te vellen over de kosten of baten daarvan. Daarnaast is het van belang de maatschappelijke waarde van evenementen zo objectief mogelijk te kunnen vaststellen. Hierover is nog te weinig kennis voor handen.

Voor de komende jaren adviseert de commissie om vraagstukken op te pakken waarbij sport een rol kan spelen in relatie tot maatschappelijke opgaven op de langere termijn (bijvoorbeeld vergrijzing, tweedeling, ongelijkheid, gezondheid). Ook vindt de commissie het belangrijk oog te hebben voor hardnekkige knelpunten en risico’s in de sport.

De wetenschapscommissie kenmerkt zich, net als de NLsportraad zelf, door een grote mate van diversiteit. Leden zijn gevraagd vanwege hun expertise op verschillende gebieden. De NLsportraad acht het van grote meerwaarde dat ‘sport’ wordt belicht vanuit diverse disciplines (onder andere sociologie, bestuurskunde, geneeskunde, geografie, economie, financiering, rechten, informatietechnologie). Het voornemen bestaat om de commissie uit te breiden met één of twee leden op de expertisegebieden van veiligheid en duurzaamheid.

Vanuit de NLsportraad nemen Leanne van den Hoek, André Kuipers (voorzitter) en Merel van Vroonhoven plaats in de wetenschapscommissie. De overige leden zijn:

  • Maarten Allers - Rijksuniversiteit Groningen, Raad voor de financiële verhoudingen/Raad voor het openbaar bestuur;
  • Koen Breedveld – Mulier Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen;
  • Lia Karsten – Universiteit van Amsterdam;
  • Joost Kok – Universiteit Leiden;
  • Pauline Meurs – Erasmus Universiteit, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving;
  • Marjan Olfers – Vrije Universiteit Amsterdam;
  • Kim Putters - Sociaal en Cultureel Planbureau, Erasmus universiteit;
  • Cees Vervoorn – Hogeschool van Amsterdam;
  • Dennis Vink – Nyenrode Business Universiteit.

De wetenschapscommissie kent daarnaast ook enkele plaatsvervangende leden:

Vanwege zijn overgang naar de Reddingsbrigade is Koen Breedveld geen lid meer van de wetenschapscommissie. Hij is opgevolgd door Hugo van der Poel.