NLsportraad blij met sportakkoord in regeerakkoord

De Nederlandse Sportraad reageert positief op het vandaag gepubliceerde Regeerakkoord 2017-2021’vertrouwen in de toekomst’. De raad adviseerde eerder al aan de Tweede Kamer en de informateur om een sportakkoord in het nieuwe regeerakkoord op te nemen. Volgens de NLsportraad zal het sportakkoord zorgen voor een betere synergie tussen overheid, kenniscentra, zorg en welzijn, sportbonden en bedrijfsleven. Tevens kan de sport zo efficiënter als vliegwiel tussen de diverse ministeries fungeren, waardoor een interdepartementale benadering van de sport mogelijk wordt.

Michael van Praag, voorzitter van de NLsportraad, reageert daarom tevreden op de prominente rol van sport in het regeerakkoord. “Het sportakkoord wordt zeer nadrukkelijk benoemd en verder komt het nieuwe kabinet met een mooi en ruim pakket aan maatregelen. Niet alleen wordt financiële steun toegezegd, ook wordt steviger ingezet op de aanpak van doping, matchfixing, corruptie en misbruik. Een prima zaak.”

Eenzelfde reactie gaven Michael en adviseur Camiel Eurlings in antwoord op vragen van NOS sport.