Technische briefing Tweede Kamer - advies Plezier in bewegen

Op 18 oktober heeft de NLsportraad samen met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Onderwijsraad een technische briefing in de Tweede Kamer gegevenĀ over het gezamenlijke advies Plezier in bewegen. Commissieleden Michael van Praag (NLSportraad), Henriette Maassen van den Brink (Onderwijsraad) en Liesbeth Noordegraaf-Eelens (RVS) lichtten het advies toe aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Centraal stond de kernboodschap van het advies: de waarde van sport en bewegen voor het bereiken van onderwijsdoelen. Ook gaf Erik Scherder als lid van de NLsportraad een toelichting op de rol van bewegen voor het cognitief functioneren van kinderen. Hij onderstreepte daarmee het belang van de door de Raden geadviseerde norm van 2x een half uur per dag bewegen. In antwoorden op vragen van de verschillende Kamerleden werd onder andere stilgestaan bij de uitvoerbaarheid van het advies, de rol van vakleerkrachten en buurtsportcoaches en de relatie van het advies tot de vrijheid van onderwijs.

Het advies Plezier in Bewegen is onderstaand te downloaden. De technische briefing is via deze link op de website van de Tweede Kamer terug te zien.