NLsportraad stelt beoordelingscommissie sportevenementen in

De NLsportraad heeft vandaag de commissieleden van de beoordelingscommissie sportevenementen officieel aangesteld. De leden bezitten uiteenlopende expertises en hebben ervaring op de gebieden van (top)sport, evenementen, logistiek, financiën, politiek, bestuur, ondernemerschap, toerisme en media. Woensdag 23 januari vond de eerste bijeenkomst plaats waarbij de commissieleden kennismaakten met elkaar en de werkwijze en criteria die de commissie zal hanteren verder uitwerkten.

Beeld: ©NLsportraad / Wiebe Kiestra

De beoordelingscommissie sportevenementen beziet of sportevenementen waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend, kunnen worden aangemerkt als ‘internationaal aansprekend’ en adviseert de minister van VWS hierover. Voor de minister van VWS is deze kwalificatie een voorwaarde om subsidie te verlenen in de hoogste categorie (tot € 2,5 miljoen) of in de buitencategorie (meer dan € 2,5 miljoen). 

Namens de NLsportraad zijn de raadsleden Leanne van den Hoek, Duncan Stutterheim en Jaap de Groot lid van de Beoordelingscommissie sportevenementen. Daarnaast nemen externe leden met kennis en ervaring op het gebied van sportevenementen deel aan de commissie:

 • Arne de Groote
 • Atilay Uslu
 • Bas Stolwijk
 • Erna van de Ven
 • Gerrit Middag
 • Marjolein Bolhuis
 • Maurice Leeser
 • Moniek Kleinsman
 • Nico Spreij
 • Paul Hover
 • Sigrid Schenk

Op de onderdelen topsport en media is nog een vacature, deze zal binnenkort gepubliceerd worden.