Werkwijze en criteria beoordelingscommissie sportevenementen

Minister Bruins heeft op vrijdag 22 februari de werkwijze en de criteria voor de Beoordelingscommissie sportevenementen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit betekent dat de commissie aan de slag kan met adviezen over subsidieaanvragen voor internationaal aansprekende evenementen in de topsport, breedtesport en de gehandicaptensport. Lees hier wat de criteria en de werkwijze van de commissie zijn en bekijk hier wie er in de commissie zitten.

Beeld: Wiebe Kiestra

In december 2018 heeft de NLsportraad de Beoordelingscommissie sportevenementen opgericht. Deze commissie beziet op verzoek van de minister of sportevenementen waarvoor een subsidieaanvraag is ingediend, kunnen worden aangemerkt als ‘internationaal aansprekend’. Voor de minister is deze kwalificatie een voorwaarde om subsidie te verlenen in de hoogste categorie (tot € 2,5 miljoen) of in de buitencategorie (meer dan € 2,5 miljoen). Bij de buitencategorie zal de commissie tevens kijken of een evenement subsidiabel is.

Adviezen
De Beoordelingscommissie sportevenementen belegt een vergadering zodra er een verzoek van het ministerie van VWS binnenkomt voor de beoordeling van een evenement. Uitkomsten van de commissievergadering worden vervolgens voorgelegd aan de NLsportraad tijdens een (schriftelijke) raadsvergadering. Daarna verstuurt de NLsportraad het advies over het sportevenement aan het ministerie van VWS en publiceert de NLsportraad dit advies op de website.