Jaarverslag 2018 Nederlandse Sportraad gepubliceerd

In 2018 bracht de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) verschillende adviezen uit op het gebied van topsport én breedtesport. De NLsportraad adviseerde over fiscaliteit en subsidies bij grote sportevenementen en over de impact van sportevenementen. Ook adviseerde de NLsportraad over sport en beweging in het onderwijs, naar aanleiding van signalen uit de praktijk dat het onderwerp op scholen meer aandacht nodig heeft.

Voorzitter Michael van Praag ziet 2018 als een jaar waarin de NLsportraad op volle stoom raakte. “De kennismakingsrondes en onderzoeken uit de jaren ervoor hebben zich ruimschoots uitbetaald. Dit resulteerde in goed onderbouwde adviezen die bovendien zeer bruikbaar zijn voor de praktijk.” De samenwerking met twee gerenommeerde andere raden, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), is ook niet onopgemerkt gebleven. “Het gezamenlijke advies Plezier in bewegen is uitgereikt aan de minister-president. Het advies was niet alleen relevant voor de sport en het onderwijs, maar had waarde voor Nederland als geheel.”

In 2019 gaat de NLsportraad door met gedegen adviestrajecten, onder andere op het gebied van grote sportevenementen en de organisatie en financiering van de sport.