NLsportraad toetst brancherapport sport bij experts en wetenschappers

Op dinsdag 9 juli bogen wetenschappers en onafhankelijke adviseurs zich over het brancherapport sport dat KPMG in opdracht van de NLsportraad ontwikkelt. Deelnemers werd gevraagd om de validiteit van het brancherapport sport te beoordelen en de kansen en bedreigingen voor de sport in de toekomst te benoemen . Bernard Wientjes, voorzitter van de commissie organisatie en financiering van de sport, leidde de bijeenkomst. Daarnaast waren de commissieleden Bert van Oostveen en Hugo van der Poel aanwezig.

Kansen en bedreigingen besproken in deelsessies

Na een algemene introductie van voorzitter Bernard Wientjes en de presentatie van het conceptrapport door KPMG gingen de deelnemers in vier deelsessies in discussie over de kansen en bedreigingen voor topsport, sportdeelname, organisatie van de sport en financiering van de sport. Ook werd in de sessies geïnventariseerd of er aanvullingen of aanpassingen nodig zijn bij het conceptrapport en of de methodologie valide is.

Vervolg

De NLsportraad kijkt positief terug op de bijeenkomst en is zeer te spreken over de inbreng van de experts, zowel gedurende de bijeenkomst als via schriftelijke bijdragen. Alle opmerkingen en suggesties zijn genoteerd en worden gebruikt om het brancherapport sport verder aan te scherpen.

Een volgende versie van het brancherapport wordt besproken in de commissievergadering van 22 juli. Het eindconcept wordt op 5 september gepresenteerd tijdens een bijeenkomst die voor alle geïnteresseerden en betrokkenen toegankelijk is. De definitieve versie van het rapport wordt dan vastgesteld in de raadsvergadering van september of oktober. Daarna start het adviestraject, waarvoor het brancherapport een belangrijke basis vormt. In het voorjaar van 2020 geeft de NLsportraad advies over een toekomstbestendige sportsector. Klik hier voor meer informatie.