5 september: Uitdagingen voor de sportsector – welke aanbeveling neemt u mee voor ons advies?

Praktische informatie

Datum: 5 september 2019

Tijd: 09:30 - 13:00

Locatie: De Utrechtse Stadsvrijheid - Sophialaan 1 te Utrecht

Aanmelden: stuur een mail met naam, functie, organisatie, mailadres en eventuele dieetwensen naar info@nlsportraad.nl o.v.v. 'inschrijving bijeenkomst 5 september' 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst over de organisatie en financiering van de sport.

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de voortgang van het Brancherapport Sport, dat KPMG momenteel maakt in opdracht van de NLsportraad. Met het rapport maakt KPMG een zo scherp mogelijke foto van de sportbranche en de ‘prestaties’ van de branche in termen van sportdeelname, topsport en sportbeleving. Ook brengt het rapport relevante ontwikkelingen – kansen en bedreigingen – in beeld voor de branche.

Naar aanleiding van het Brancherapport Sport van KPMG willen we graag met u in gesprek over de belangrijkste onderwerpen voor het advies over een toekomstbestendige sportsector. Welke ontwikkelingen baren u het meest zorgen? Wat moet er veranderen om de sport voor iedereen toegankelijk te houden? Op welke manier kan de branche worden versterkt?

Op basis van het Brancherapport Sport en de gesprekken met u zal de NLsportraad minister Bruins van Medische Zorg en Sport adviseren over een toekomstbestendige sportsector.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Programma

09:30 - Inloop

10:00 - Opening door dagvoorzitter Bernard Wientjes en Welkom door Michael van Praag

10:10 - Presentatie Brancherapport Sport door Marc Roels (partner KPMG)

10:30 - Blik op het rapport door vertegenwoordigers van andere branches: Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland en Kees van Wijk, algemeen directeur VVV Nederland en voorzitter Gastvrij Nederland. 

11:00 - Deelsessies
Deelsessies voor verdieping mogelijke adviezen o.a. Financiering door overheden, innovatie van sport, toegankelijkheid breedtesport etc.

12:10 - Blik op de toekomst door Koen Schobbers (voormalig professioneel esporter) en afsluiting door dagvoorzitter

12:30 - Lunch

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Workshops

Stresstest topsport – hoe overleeft topsport zonder subsidies en loterijgelden?
KPMG heeft als onderdeel van het brancherapport een financiële stresstest voor topsport uitgevoerd. Hierin wordt bezien wat er gebeurt als bestaande geldstromen (loterijgelden, overheidssubsidie, sponsoring) wijzigen of wegvallen. Topsport kent een duidelijke tweedeling tussen commerciële topsport, gefinancierd door sponsoren, en topsport die afhankelijk is van subsidie en loterijgelden. In deze deelsessie discussieert u mee over de toekomstbestendigheid van de topsport in al z’n diversiteit.

Stresstest breedtesport – kan breedtesport worden gedragen door sporters alleen?
KPMG heeft als onderdeel van het brancherapport ook een financiële stresstest voor breedtesport uitgevoerd. De stresstest levert verschillende inzichten op. Als de gemeentelijke subsidiestroom voor accommodaties vermindert, leidt dit tot hogere kosten voor de consument, minder lidmaatschappen voor sportverenigingen en minder sportdeelname onder kwetsbare groepen. Uit de stresstest blijkt ook dat het voortbestaan van de sportbonden met een klein ledental wordt bedreigd als de loterijmiddelen wegvallen. In deze deelsessie discussieert u mee over de toekomstbestendigheid en toegankelijkheid van de breedtesport.

Innovatie in de sport – Wat belemmert de sport om potentiële sporters te bereiken?
Kinderen bewegen steeds minder, jongeren sporten minder bij de vereniging, voor mensen met een handicap is het sportaanbod schraal en het groeiend aandeel ouderen sport vooral ongebonden. In het KPMG-rapport wordt geconstateerd dat het innoverend vermogen van de sportbranche onvoldoende is. In deze deelsessie discussieert u over de oorzaken hiervan en over mogelijke oplossingen.

Sportbranche - markt en/of overheid?
Uit het KPMG-rapport blijkt dat de sportbranche diffuus is. De branche is opgebouwd met consumentenuitgaven, private en publieke financiering. Er zijn ondernemers die geld verdienen met sport en er zijn sportverenigingen die bestaan van de vrijwillige inzet van leden en subsidies van de gemeente. Overheidstaken in de sport zijn niet gedefinieerd of vastgelegd; gangbare zaken zoals kwaliteitsborging en inspectie voor de sport zijn niet geregeld. Het ontbreken van overheidstaken leidt tot terugkerende discussies over staatssteun, en betekent ook dat overheidsgelden in het geval van een beleidswijziging relatief eenvoudig kunnen worden gewijzigd of beëindigd. In deze deelsessie discussieert u over de vraag of sport nu ‘markt’ of ‘overheid’ is, en welke regels in welke gevallen van toepassing zijn.

Brancheontwikkeling sport – wat kunnen we leren van andere branches?
In het plenaire gedeelte van de bijeenkomst vertellen sprekers over de ontwikkeling van andere branches en vergelijken zij dit met de brancheontwikkeling van de sport. Hun aanbevelingen en handreikingen zijn voer voor discussie. In deze deelsessie gaan we verder in op de lessen die de sportsector kan leren van onder andere de techniek- en bouwbranche en de mogelijke rollen van een brancheorganisatie en de overheid.

Q&A’s bij het brancherapport sport
KPMG heeft in opdracht van de NLsportraad een brancherapport sport ontwikkeld en presenteert de uitkomsten daarvan tijdens het plenaire gedeelte van de sessie. Mogelijk wilt u zich verder in het rapport verdiepen. In deze deelsessie heeft u de gelegenheid om uw vragen te stellen en nadere toelichting te krijgen bij het rapport.

- U kunt zich op de dag zelf aanmelden voor een workshop. -

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Sprekers

Dagvoorzitter:

Bernard Wientjes - raadslid Nederlandse Sportraad en voorzitter van de commissie Organisatie en Financiering van de Sport

Bernard Wientjes is de voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Voor deze functie bekleedde hij invloedrijke posities binnen het Nederlands bedrijfsleven. Zijn meest bekende functie was zijn voorzitterschap van werkgeverskoepel VNO-NCW.

Deze functie bekleedde hij vanaf 2005 tot medio 2014. Tevens was hij in die periode vicevoorzitter van de Sociaal Economische Raad. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPMG N.V.. Als ondernemer was hij zowel directeur van zijn voormalig familiebedrijf als bestuurslid bij Villeroy 7 Boch. Naast zijn voorzitterschap bij de Bouwagenda en de RvC van KPMG, is hij wisselleerstoelhouder Ondernemen en Leiderschap aan de Universiteit Utrecht.

Sprekers:

Michael van Praag - voorzitter Nederlandse Sportraad
Michael van Praag (1947) is sinds 2008 voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Daarvoor was hij voorzitter van de raad van Commissarissen van de Eredivisie CV, en van 1989-2003 voorzitter van AFC Ajax. In die periode heeft Ajax vele titels en bekers gewonnen, waaronder de Champions League in 1995. Vanaf 1998 is Michael van Praag actief betrokken bij de UEFA. Hij is lid van het UEFA bestuur, voorzitter van het Stadium and Security Committee en plaatsvervangend voorzitter van de Club Competitions en Club Licensing Committees.

Michael van Praag was tussen 1970-2006 eigenaar en directeur van een winkelketen met vele vestigingen op luchthavens op meerdere continenten. Sinds 1995 was hij tevens lid van de Raad van Commissarissen van O’Neill, waar hij na drie jaar president-commissaris werd. Verder was hij onder andere bestuurslid van de Stichting Meer Dan Voetbal en is hij thans bestuurslid van de Johan Cruyff foundation.

Marc Roels
Marc Roels is partner Deal Strategy and Growth Strategy bij KPMG Nederland. Hij heeft 12 jaar ervaring in strategie consulting en M&A en is binnen KPMG Nederland het primaire aanspreekpunt voor de adviesdienstverlening bij het bepalen van groeistrategieën en voor strategisch advies rondom fusies en overnames. Marc is in 2007 in dienst getreden bij KPMG en in 2018 benoemd tot partner. Tussen 2012 en 2016 is hij werkzaam geweest in Private Equity bij Van Lanschot Participaties. Qua industrie kennis heeft hij veel ervaring in het analyseren van niches in de maakindustrie (waaronder agri-tech), IT dienstverlening en gezondheidszorg.

Doekle Terpstra
Doekle Terpstra is sinds begin 2017 voorzitter van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Ook is hij onder andere voorzitter van de programmacommissie Werken in de Zorg en lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie.
Voorheen was Doekle Terpstra onder meer voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland (2010-2014), voorzitter van de HBO-Raad (2005-2010) en voorzitter van Vakcentrale CNV (1999-2005). Ook was hij lid van het Dagelijks Bestuur van de SER en bondsvoorzitter van de KNSB.

Kees van Wijk

Kees van Wijk (1959) is voorzitter van Gastvrij Nederland - Nationale Raad toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd. Als koepel zijn binnen Gastvrij Nederland 16 branche- en netwerkorganisaties op het gebied van leisure en business vertegenwoordigd. Gastvrij Nederland is embedded bij VNO-NCW/MKB-Nederland.
Sinds 2007 is Kees van Wijk algemeen directeur van VVV Nederland, marktleider cadeaukaarten en kennis- en netwerkorganisatie van en voor de citymarketing en destinatiemarketingorganisaties in Nederland. Daarvoor was hij onder meer directeur van het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme.

Koen Schobbers
Koen Schobbers studeert Geneeskunde en kreeg in 2017 als eerste esports atleet in Nederland een topsportstatus vanuit zijn universiteit waardoor hij zijn studie kon combineren met zijn esports carrière. 
Koen ontdekte in 2007 het racespel TrackMania waarna hij binnen één jaar professional werd. Vanaf 2011 is hij Nederlands kampioen en in 2013 werd hij 3e bij het wereldkampioenschap. In 2014 werd hij aangewezen tot ambassadeur van de Nederlandse esport bond en kon hij zich nationaal inzetten voor esports en gaming. In 2016 werd Koen presentator van het nieuwe programma Inside Esports wat op FOX-Sports wordt uitgezonden. Internationaal werd Koen stichtend lid van de atleten commissie van de Internationale Esports Federatie met als doel het leven voor eports atleten te verbeteren en te helpen om esports als onderdeel bij de olympische spelen te krijgen. In 2018 werd Koen aangesteld als esports expert van NOS Langs de Lijn en begon ook een van zijn modellen internationaal bekendheid te krijgen, namelijk ‘’The Brilliant Balance Formula’’. Dit is een model die 5S-en bevat voor balans in de thuissituatie: slaap, studie, sport, sociaal, spel.

Serie sprekers

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Locatie en Routebeschrijving

DUS De Utrechtse Stadsvrijheid
Sophialaan 1, 3542 AR Utrecht
https://www.deutrechtsestadsvrijheid.nl/route

De locatie is centraal gelegen in midden-Nederland en goed bereikbaar per auto en OV.

Auto
De locatie ligt op een paar minuten van de A2. U kunt uw auto gemakkelijk en gratis voor de deur parkeren op één van de 250 plekken op de naastgelegen parkeerplaats. Heeft u een beperking, laat het dan even weten, wij reserveren dan een plek vlak bij de ingang voor u.

OV
De snelste route naar DUS is via Utrecht Centraal. Wij raden aan met een OV-fiets te komen. Dit is de makkelijkste optie.

Komt u liever met de bus? Op het busplatform van Utrecht CS pakt u bus 3 richting Zuilen, of streekbus 120 richting Amsterdam Bijlmer ArenA. U stapt uit bij halte Utrecht, Muyskenweg.
Na het uitstappen, loopt u verder op de Amsterdamsestraatweg in noordwestelijke richting tot aan het eerste kruispunt (100m). Daarna slaat u in zuidwestelijke richting linksaf de Muyskenweg in. Loop de gehele weg uit tot u onderaan de brug staat (300m). Hier kan u met de trap naar boven. Na ongeveer 600m bent u de brug over en bent u bij De Utrechtse Stadsvrijheid.

DUS De Utrechtse Stadsvrijheid

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Contact en meer informatie

Voor meer informatie vragen kunt u een e-mail sturen naar: info@nlsportraad.nl