NLsportraad haalt aanbevelingen op voor een toekomstbestendige sportsector

Op donderdag 5 september organiseerde de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) de bijeenkomst ‘uitdagingen voor de sportsector’ in de Utrechtse Stadsvrijheid. Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers een voorproefje van KPMG uit het brancherapport sport dat is ontwikkeld in opdracht van de NLsportraad. Vervolgens konden de deelnemers in diverse interactieve workshops hun aanbevelingen delen voor een toekomstbestendige sportsector. Het brancherapport sport wordt naar verwachting in oktober gepubliceerd.

Beeld: Freek van den Bergh

Blik van andere branches

KPMG heeft in opdracht van de NLsportraad een brancherapport sport ontwikkeld. Dit rapport werd op hoofdlijnen gepresenteerd door partner Marc Roels en vormt een foto van de huidige organisatie en financiering van de Nederlandse sport. Het brancherapport dient als basis voor het advies van de raad over een toekomstbestendig sportstelsel.

De NLsportraad wilde weten hoe vertegenwoordigers uit andere branches naar het brancherapport sport en de sportbranche kijken en welke bijzonderheden zij zien in vergelijking met hun eigen branche. Voor dit perspectief waren Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland, en Doekle Terpstra voorzitter van Techniek Nederland te gast. In een interview met dagvoorzitter Bernard Wientjes vertelden beide heren hoe hun branche zaken als kwaliteitsontwikkeling en gezamenlijke agendavorming ter hand neemt. Dringend advies van de voorzitters was om niet te focussen op de vorm van samenwerking (bijvoorbeeld een brancheorganisatie), maar op de gemeenschappelijke delers die de sportwereld verbindt (inhoudelijk).

Aanbevelingen in de workshops

Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers uiteen om in zes verschillende workshops hun aanbevelingen te delen met de NLsportraad over een toekomstbestendige sportsector. De aanwezigen probeerden in interactieve sessies vragen te beantwoorden als: ‘wat gebeurt er met de breedtesport als gemeentelijke subsidies verdwijnen’ en ‘hoe stimuleren we het innovatieve vermogen van de sport?’. Alle aanbevelingen en bijdragen uit de workshops worden door de raad gebruikt voor de vormgeving van het advies over een toekomstbestendige sportsector. Volgens planning publiceert de raad dit advies medio 2020.

Een in het oog springende ontwikkeling voor de toekomst van de sportbranche werd gepresenteerd door Koen Schobbers. Hij introduceerde de aanwezigen in de wereld van eSports, een markt die enorm hard groeit. Koen liet het publiek nadenken over de kansen die de sportbranche en eSports elkaar konden bieden. Een inspirerende presentatie waarna de bijeenkomst met een netwerklunch werd afgesloten.  

De NLsportraad kijkt terug op een plezierige en succesvolle bijeenkomst en wil alle aanwezigen hartelijk bedanken voor het meedenken.

Beeld: Freek van den Bergh
Beeld: Freek van den Bergh
Beeld: Freek van den Bergh
Beeld: Freek van den Bergh