Verslag eerste bijeenkomst SWOT-analyse sportbranche

Op 9 januari 2020 heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) een eerste bijeenkomst georganiseerd om te komen tot een SWOT-analyse van de Nederlandse sportbranche. Het maken van een SWOT-analyse is de tweede stap in de totstandkoming van het advies over de organisatie en financiering van de sport. De eerste stap, het maken van een foto van de sport, is gezet door KPMG en op 6 november 2019 aangeboden aan minister Bruins, Anneke van Zanen en André de Jeu.

SWOT bijeenkomst experts
Beeld: ©NLsportraad / Lennart Langbroek

Aanleiding

De NLsportraad heeft met het Brancherapport Sport een foto ter beschikking gekregen gebaseerd op feiten. De duiding van deze data is de volgende stap: welke ontwikkelingen komen op sport af en hoe kan de sport daarmee omgaan? Om een zo volledig beeld te krijgen, maakt de NLsportraad in samenwerking met onafhankelijke experts en de sportbranche een SWOT-analyse. In drie bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk input verzameld en een SWOT-analyse vervaardigd. De eerste van de drie bijeenkomsten vond plaats op 9 januari waarbij een groep experts aan de slag is gegaan met de SWOT-analyse.

Werksessie

Onder leiding van commissievoorzitter Bernard Wientjes zijn de experts gestart met de ontwikkelingen die op de sportbranche afkomen. Daarbij is gebruik gemaakt van de Sport Toekomst Verkenning van RIVM en SCP. Met de experts is gekeken welke ontwikkelingen, zowel kansen als bedreigingen, dienen te worden toegevoegd. Vervolgens is gediscussieerd over de sterktes en zwaktes van de sportbranche.

Nadat de SWOT was aangevuld, heeft de groep plenair besproken welke onderwerpen de hoogste prioriteit hebben om de sportbranche toekomstbestendig te maken. Daarbij is onder andere gesproken over de impact van regelgeving uit de EU in aankomende jaren, de invloed die vergrijzing heeft op het sportaanbod, de koppeling tussen gezondheid en sport in relatie tot kostenstijging van de zorg, het lerend vermogen van de sportbranche, de financiering van het vervangen van sportaccommodaties, de betalingsbereidheid van sporters en de financiering van (top)sport uit loterijgelden.

Proces

Op 22 en 30 januari vinden nog twee bijeenkomsten plaats waarbij iedereen welkom is om input te leveren op de SWOT-analyse van de NLsportraad. De NLsportraad streeft naar een zo volledig mogelijke SWOT-analyse op basis van de bijeenkomsten. Minister Bruins, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben vervolgens gevraagd om scenario’s te schetsen voor een duurzame Organisatie en financiering van de sport. De volgende stap van raad is om te komen tot meerdere beleidsscenario’s over een toekomstbestendige sportbranche en aan te geven welk scenario het meest kansrijk is in het licht van de beleidsdoelstellingen van het Sportakkoord.